Vanliga frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!
 • Allmänna frågor

  +

  Vem har rätt till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?

  Barn från ett års ålder har rätt till en plats utifrån vad de behöver med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

  Barn vars föräldrar är föräldraledig med annat barn eller arbetssökande ska erbjudas förskola från ett års ålder, under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (gäller året om).

  Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska alla barn erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, så kallad allmän förskola. Detta gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. Du betalar inget för allmän förskola.

  Vad är allmän förskola?

  Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola om minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

  Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?

  Kontakta rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

  Mitt barn har ett annat språk som modersmål, hur gör jag då?

  Kontakta rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

  Vad är taxekategori?

  Du som har barn i åldern 1–5 år behöver uppge vilken så kallad taxekategori ditt barn tillhör. Vi behöver dessa uppgifter för att din faktura ska bli rätt. Läs mer om vad taxekategori innebär i avsnittet Inkomst, avgifter, taxekategori och betalning

  Hur länge får mitt barn gå på fritidshem?

  Ditt barn får gå på fritidshem till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Säger du inte upp platsen så avslutar vi den åt dig sista dagen på vårterminen och du betalar fram till dess.

  Är mitt barn försäkrat?

  Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom olycksfall. Du hittar mer information via länken Olycksfallsföräkring 

 • Ansökan och kö

  +

  När kan jag sätta upp mitt barn i kö?

  Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

  Hur ansöker jag om plats?

  Ansökan gör du i kommunens e-tjänst som du hittar via länken E-tjänster och blanketter .

  Är du folkbokförd i kommunen välj då alternativet ”med e-legitimation”.

  Är du inte folkbokförd i kommunen välj istället alternativet ”utan e-legitimation”.

  För familjer som inte har svenska personnummer eller som har skyddade personuppgifter görs ansökan på blankett, via länken E-tjänster och blanketter .

  Vi har gemensam vårdnad, vem kan söka plats?

  Till förskola är det den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd som kan ansöka om plats.

  Till fritidshem ansöker den vårdnadshavare som har behov av plats till den skola som båda vårdnadshavare kommit överens att barnet ska gå på.

  Vilka möjligheter har jag att välja förskola eller dagbarnvårdare?

  Du kan önska upp till tre alternativ som du rangordnar. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål men kan inte lova att du får plats på någon av dem.

  Hur stor är chansen att jag får plats där jag önskat?

  Vi erbjuder plats enligt särskilda turordningsregler.

  Sannolikheten att få en plats beror på hur många som ansökt om plats och antal lediga platser som finns på förskolan det datumet du önskar plats där.

  Det är exempelvis enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan och börjar skolan.

  Vilka turordningsregler gäller i Kungsbacka kommun?

  Din köplacering kan tidigast räknas sex månader före önskat startdatum.

  När vi erbjuder plats utgår vi från anmälnings- och önskat startdatum.

  Vi tillämpar inte syskonförtur. Finns barn som förlorat plats på grund av verksamhetsförändringar eller barn med särskilda behov har dessa förtur i kön.

  Hur lång är kötiden?

  Vi arbetar enligt turordningen i kön men försöker erbjuda plats enligt ditt önskade startdatum.

  Plats hos dagbarnvårdare erbjuds enligt turordningen i kön så snart plats finns att erbjuda.

  Plats i fritidshem erbjuds så snart det framkommit att eleven har behov av en plats.

  Jag vill ändra mina val i ansökan, hur gör jag då?

  Du kan ändra din ansökan antingen genom att logga in på e-tjänsten via länken
  E-tjänster och blanketter, mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ringa 0300-83 40 00.

  Förutsättningen för att vi ska kunna hjälpa till att ändra din ansökan är att du inte redan har fått ett erbjudande om plats på förskola.

  Har syskon förtur till plats?

  Nej, Kungsbacka kommun har ingen syskonförtur men försöker i den mån det går att placera syskon tillsammans.

  Får jag möjlighet att besöka förskolan eller dagbarnvårdaren innan jag ansöker eller börjar?

  Du är välkommen att besöka förskolan eller dagbarnvårdaren. Kontakta dem direkt för att boka en tid.

  Hur ansöker jag om plats för omsorg kväll och helg?

  Du som arbetar kvällar och helger kan efter behovsprövning få plats för ditt barn på Signeshus förskola i centrala Kungsbacka.

   Information och ansökan om plats under obekväm arbetstid

  Hur ansöker jag till en fristående förskola eller dagbarnvårdare?

  Vill du ansöka om plats inom fristående verksamhet kontaktar du dem direkt. De ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av plats.

  Vad händer om jag ansöker om plats under sommaren?

  Om du anger ett önskat startdatum under sommarveckorna 28-31, kommer du bli erbjuden en tillfällig placering i en sommaröppen verksamhet.

  Du får tillträde till din ordinarie plats tidigast vecka 32.

  Jag behöver fritidshem eller dagbarnvårdare till mitt barn som börjar skolan till hösten, hur gör jag då?

  Du kan ansöka om plats på fritids samtidigt som du gör Val eller byte av skola. Om ditt barn redan har en grundskoleplacering men ingen fritids och du önskar söka plats på fritids gör du detta via e-tjänsten.

   E-tjänster och blanketter

   

 • Arbetssökande, föräldraledig och studerande

  +

  Jag är arbetssökande, vad gäller då?

  Barn 1-5 år:

  Barnet har rätt till 15 timmar omsorg per vecka. Registrera ett aktuellt schema i Vklass eller via blankett.

  Om din bruttoinkomst förändras behöver du anmäla ny inkomst och är ditt barn mellan 3-5 år behöver du även se över barnets taxekategori.

  Du gör ändringarna via e-tjänst eller blankett. När du återgår till arbete eller studier ska du registrera nytt schema, bruttoinkomst samt ändra taxekategori om ditt barn är mellan 3-5 år.

  Läs mer om taxekategorier på sidan om Avgifter för barnomsorg (kungsbacka.se)

  Skolbarn:

  Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden.

  Du ansvarar själv för att platsen sägs upp och du gör det via e-tjänsten, blankett eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

   E-tjänster och blanketter 

  När du börjar arbeta eller studera och har behov av plats ansöker du om plats på nytt.

  Rektorn kan besluta om ditt barn ska beviljas utökad tid, exempelvis om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller också om du ska ska gå på anställningsintervju eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

  Jag ska vara föräldraledig, vad behöver jag tänka på?

  Barn 1-5 år har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar efter syskonets födsel. Därefter har barnet rätt till 15 timmar i veckan.

  Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.

  Registrera ett aktuellt schema i Vklass eller via blankett. Om din bruttoinkomst förändras behöver du anmäla ny inkomst och är ditt barn mellan 3-5 år behöver du även se över barnets taxekategori.

  Dessa ändringar görs via e-tjänsten eller blankett via länken E-tjänster och blanketter .

  När du återgår till arbete eller studier ska du registrera nytt schema, bruttoinkomst samt ändra taxekategori om ditt barn är mellan 3-5 år.

  Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden. Barnet har dock rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar från och med syskonets födsel.

  Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och du ansvarar själv för att platsen sägs upp.

  Platsen ska sägas upp via E-tjänst och blankett eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se.

  Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.

  Rektorn kan besluta om ditt barn ska beviljas utökad tid, exempelvis om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation, om barnet av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

  Jag ska arbeta eller studera under min föräldraledighet, vad behöver jag tänka på?

  Du behöver registrera nytt schema, anmäla ny inkomst och är barnet mellan 3-5 år ska du anmäla ändring av taxekategori.

  Ska du arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka får du ha upp till 15 timmar omsorg per vecka. Om du exempelvis arbetar eller studerar 8 timmar på måndagar, då har du 7 timmar kvar att använda.

  För barn i skola ansöker du om plats via e-tjänst eller blankett.

  E-tjänster och blanketter för att göra ändringar och ansöka om plats.


  Jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet, vad behöver jag tänka på?

  Om du har barn 1-5 år behöver du registrera nytt schema i Vklass eller blankett.

  Du ska också anmäla ny bruttoinkomst och är barnet 3-5 år behöver du se över barnets taxekategori. 

  För skolbarn ansöker du om plats på fritidshem via vår e-tjänst eller blankett via länken E-tjänster och blanketter. Du lämnar samtidigt uppgifter om schema och bruttoinkomst.

 • Erbjudande och placering

  +

  När får jag ett erbjudande om plats?

  Du får ett meddelande om placeringserbjudande så snart vi vet att det finns plats till ditt barn.

  Jag har fått erbjudande om plats, hur gör jag för att besvara det?

  Ett placeringsmeddelande skickas till den e-postadress du angav när du ställde barnet i kö.

  Du loggar in med e-legitimation på kommunens e-tjänst via länken E-tjänster och blanketter för att besvara erbjudandet.


  Har du fått ett erbjudande med vanlig post, fyller du i blanketten och skickar tillbaka den.

  Ta sen kontakt med förskolan där ditt barn ska börja för att få information om inskolning.

  Vad händer med min ansökan om jag erbjuds plats på någon av mina önskade alternativ?

  Får du ett erbjudande till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat avslutas din köansökan, oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

  Vill du fortfarande stå i kö behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

  Vad händer om jag inte får något av mina önskade alternativ?

  Får du ett erbjudande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat är det för att det inte finns lediga platser på dina önskade alternativ.

  Barnet står då kvar i kö till sina önskade alternativ oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin på fyra månader.

  Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

  Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

  Får du ett erbjudande till något av dina önskade alternativ avslutas din köansökan, oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

  Vill du fortfarande stå i kö behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

  Får du ett erbjudande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat står ditt barn kvar i kö, oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin på fyra månader.

  Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

  Vad händer om jag inte svarar på platserbjudandet?

  Om platserbjudandet inte besvaras makuleras det. Har du fått ett erbjudande till en önskad förskola eller dagbarnvårdare kommer ansökan att avslutas.

  Är du fortfarande i behov av plats behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

  Får du ett erbjudanande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat står du kvar i kö till de önskade förskolorna eller dagbarnvårdare. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin på fyra månader.

  Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

  Hur lång är inskolningstiden?

  I kommunen har vi en föräldraaktiv inskolning som vanligtvis är under två veckor.

  Kan jag skjuta fram mitt barns startdatum?

  Nej, inskolning ska påbörjas den dagen platsen står till förfogande.

  Hur gör jag för att byta förskola?

  Önskar du byta förskola skickar du in en ny ansökan via länken E-tjänster och blanketter.

  Omplacering sker i mån av plats och sker huvudsakligen i januari och augusti.

 • Flytt till/från Kungsbacka kommun eller bor i annan kommun

  +

  Jag planerar att flytta till Kungsbacka kommun och behöver plats, hur gör jag då?

  Du kan ansöka om plats redan innan ni blivit folkbokförda i kommunen och du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start.

  Du gör ansökan via kommunens e-tjänst via länken E-tjänster och blanketter och väljer alternativet ”Anmäl behov av plats – för dig utan e-legitimation”. Vi önskar att du anger din framtida adress i ansökan.

  Vi ska flytta till Kungsbacka kommun men önskar behålla plats i annan kommun, hur gör jag då?

  Du kan få behålla din plats under förutsättning att båda kommunerna godkänner placeringen.

  Du kontaktar din hemkommun som sen kontaktar Kungsbacka kommun.

  Vi ska flytta från Kungsbacka kommun men önskar behålla platsen, hur gör jag då?

  Vid flytt från Kungsbacka kommun upphör rätten till plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem att gälla.

  Uppsägning av plats ska anmälas 30 kalenderdagar innan platsen lämnas.

  Det finns möjlighet att behålla sin plats under förutsättning att båda kommunerna godkänner placeringen.

  Du kontaktar Kungsbacka kommun och vi kontaktar din nya hemkommun.

  Jag bor inte i kommunen, kan jag ändå få en plats?

  Du kan ansöka om plats för barn som är folkbokförda i annan kommun  även om ni inte ska flytta till Kungsbacka kommun.

  Däremot blir du erbjuden plats först när alla barn som bor i kommunen är placerade.

  Kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se

  Vi ska flytta från kommunen, måste jag säga upp platsen?

  Ja, du måste säga upp platsen om ni ska flytta från kommunen.

  Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och du betalar under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

  Platsen sägs upp via e-tjänsten, blankett eller e-post till  barnomsorg.support@kungsbacka.se

  E-tjänster och blanketter

 • Inkomst, avgifter, taxekategori och betalning

  +

  Hur bestäms avgiften för barnomsorg?

  Avgift tas ut från och med första inskolningsdag.

  Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst, ålder på barnet och antalet barn i hushållet med omsorg. Syskonrabatt ges för de barn som faktureras i hushållet.

  Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, detta kallas maxtaxa. Maxtaxan är indexreglerad och ändras varje år. Mer information hittar du under Avgifter för barnomsorg.

  Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

  Det är all årsinkomst som du betalar skatt på, all skattepliktig inkomst. Exempelvis är inte studiebidrag, studielån och bostadsbidrag skattepliktiga och ska därför inte räknas med. För mer information gå till Avgifter för barnomsorg.

  Vad menas med hushåll?

  Med hushåll menas ensamstående, gifta, sammanboende med eller utan gemensamma barn som är folkbokförda på samma adress och familjehemsvårdnadshavare.

  Vad är taxekategori?

  Du som har barn i åldern 1–5 år behöver uppge vilken taxekategori ditt barn tillhör. Det är uppgifter som påverkar vilken avgift du betalar och vi behöver dessa uppgifter för att din faktura ska bli rätt. Det finns tre taxekategorier i kommunen:

  • Förskola: Barnet är mellan 1–3 år. Observera att ditt barn räknas som tre år först från 1 augusti det år barnet fyller tre år. Från 1 augusti behöver du byta taxekategori till antingen ”3–5-åring under 15 h/v” eller ”3–5-åring över 15 h/v”.

  • 3–5-åring under 15 h/v: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller tre år och har ett schema som är 15 timmar per vecka eller mindre.

  • 3–5-åring över 15 h/v: Ditt barn tillhör denna kategori från 1 augusti det år barnet fyller tre år och har ett schema som är mer än 15 timmar per vecka.

  Var ändrar jag mina bruttoinkomstuppgifter?

  Du registrerar ditt hushålls bruttoinkomst via e-tjänst eller blankett.

  E-tjänster och blanketter

  När ska jag lämna mina inkomstuppgifter?

  Ny bruttoinkomst ska anmälas varje gång den ändras, till exempel vid ändrad lön eller vid ändrade familjeförhållanden, föräldraledighet, arbetslöshet eller studier.

  Jag har oregelbunden inkomst, hur gör jag då?

  För att avgiften ska bli rätt önskar vi att du anmäler din bruttoinkomst varje månad.

  Jag har lämnat in nya inkomstuppgifter men fakturan är inte ändrad?

  Om din faktura skapats innan dina nya uppgifter kommit in, gör vi ändringen från nästa faktura istället.

  Vad händer om jag inte lämnar in några inkomstuppgifter?

  Anmäler du inte hushållets samlade bruttoinkomster kommer högsta avgift att debiteras enligt gällande taxa.

  Jag har upptäckt att min registrerade inkomst inte stämmer, vad händer nu?

  Om du har betalat för låg avgift riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

  En stickprovskontroll görs en gång per år.

  Har du betalat för hög avgift finns möjlighet att få pengar tillbaka.

  Kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se

  Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

  Nej, du måste använda platsen.

  Jag har blivit sambo/ska separera, måste jag meddela er det?

  Ja, det behöver du eftersom barnomsorgsfakturorna baseras på hushållets samlade bruttoinkomst.

  Registrera nya familjeförhållanden och bruttoinkomst i e-tjänsten, blankett eller skicka e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se.

  E-tjänster och blanketter

  Måste jag anmäla min partners/sambos inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

  Ja, det behöver du om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på hushållets totala bruttoinkomst.

  Vi har separerat och vill ha var sin faktura, hur gör vi då?

  Det finns möjlighet till varsin faktura.

  Kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00 för mer information gå till sidan Avgifter för barnomsorg

  Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig t ex under sommarlovet, under inskolning eller om mitt barn är sjuk?

  Ja, du betalar avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem är ett löpande abonnemang.

  Mitt barn går 15 timmar per vecka på förskola men jag får ändå en faktura?

  Från och med 1 augusti det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar avgiftsfri omsorg.

  Är ditt barn yngre betalar du en avgift oavsett hur mycket ditt barn går på förskola eller dagbarnvårdare.

  Ändras min avgift om barnets tider ändras från till exempel 40 timmar till 20 timmar per vecka?

  Nej, det gör den inte eftersom avgiften inte baseras på antal timmar utan på hushållets ekonomiska bärkraft.

  Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

  Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Infaller önskad sista placeringsdag inom 30 kalenderdagar betalar du ändå under uppsägningstiden.

  Kan jag betala via autogiro och e-faktura?

  Du anmäler hos din internetbank om du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro eller e-faktura.

  Jag har tappat bort min faktura, hur får jag en kopia?

  Kontakta Kungsbacka kommuns kundcenter via telefon: 0300-83 40 00 så kopplar de dig till ekonomiavdelningen eller skicka e-post till efaktura@kungsbacka.se .

  Varför kan man inte betala sin barnomsorgsfaktura via Myndighetsbrevlåda ex. Kivra?

  De fakturor som du får från Kungsbacka kommun i din digitala brevlåda kan du för närvarande inte betala direkt från den digitala brevlådan. Du kan istället ansöka om att få din faktura direkt till din internetbank för att enkelt kunna betala där via e-faktura eller autogiro.

 • Ledighet, sjukdom, sjukskrivning och vård av barn

  +

  Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig, t ex under sommarlovet, eller när mitt barn är sjuk?

  Ja, du betalar avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem är ett löpande abonnemang.

  Vi ska resa bort en längre period, vad gäller då?

  Ditt barn får lov att behålla sin plats på förskola, dagbarnvårdare och fritidshem i högst tre kalendermånader.

  Meddela rektorn under vilken period ditt barn kommer vara borta.

  Rektorn avslutar platsen om barnet inte återkommer efter perioden för uppehållet.

  Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

  Får mitt barn gå på förskola, dagbarnvårdare, fritidshem om jag är sjukskriven?

  Ja, som platsinnehavare har du rätt att behålla platsen vid egen sjukskrivning.

  Rektor eller enhetschef beslutar om barnets vistelsetider.

  Om jag är hemma för vård av barn, får det andra barnet gå till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem?

  Ja, det får det.

 • Uppsägning av plats

  +

  Hur säger jag upp plats?

  Du kan säga upp plats via vår e-tjänst, blankett, eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se

  E-tjänster och blanketter

  Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Infaller önskad sista placeringsdag inom 30 kalenderdagar betalar du ändå under hela uppsägningstiden.

  Mitt barn går på förskola och ska börja skolan till hösten – måste jag säga upp förskoleplatsen?

  Säger du inte upp platsen så avslutar vi placeringen åt dig den 31 juli och du får betala fram till dess. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

  Behöver jag säga upp platsen om mitt barn ska byta till en annan förskola eller dagbarnvårdare i kommunen?

  Du behöver inte säga upp platsen om ditt barn byter mellan två kommunala förskolor eller dagbarnvårdare. Då avslutas den per automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

  Ska ditt barn däremot börja inom fristående verksamhet behöver du säga upp platsen.

  Mitt barn ska byta skola och fritidshem, behöver jag säga upp den gamla fritidshemsplaceringen?

  Ja, det behöver du. Du säger upp platsen oavsett om du byter till en annan kommunal skola, till en fristående skola eller flyttar till en annan kommun.

  Platsen sägs upp via e-tjänsten, blankett via länken E-tjänster och blanketter, eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

  Vi ska flytta från kommunen, måste jag säga upp platsen?

  Ja, du måste säga upp platsen om ni ska flytta från kommunen.

  Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och du betalar under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

  Platsen sägs upp via e-tjänsten, blankett via länken E-tjänster och blanketter, eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se

   

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
E-posta info@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00