Vanliga frågor och svar om barnomsorg

Här hittar du vanliga frågor och svar om ansökan, regler och avgifter för barnomsorg. Välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga!

Ansökan, rätt till plats och turordning

Använda gärna vår e-tjänst för ansökan om plats, tjänster som tillexempel bekräfta plats och inkomst. I annat fall finns blanketter att tillgå.

När kan man sätta upp sitt barn i kö?

Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast placeras när det har fyllt ett år.

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö?

I vår e-tjänst kan du ansöka om plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem. Lämna en ansökan med hjälp av vår e-tjänst eller blankett

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats?

Barnet ska ha fyllt ett år.

Vi planerar att flytta till Kungsbacka, när kan vi anmäla vårt barn till förskola, fritidshem, dagbarnvårdare?

Du kan anmäla ditt barn till förskolan, fritidshem eller dagbarnvårdare tidigast 6 månader innan önskad start. Barnet och minst en vårdnadshavare måste vara folkbokfört i Kungsbacka kommun den dagen barnet börjar på förskolan, fritidshem eller dagbarnvårdare.

Kan man anmäla sig i kö och få plats om man bor i annan kommun?

För barn som är folkbokförda i annan kommun kan vårdnadshavare ansöka om plats i Kungsbacka kommun även om familjen inte ska flytta hit. Kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se. Plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade. 

Vilka möjligheter har jag att välja förskola eller dagbarnvårdare?

Du kan välja max tre alternativ till förskola eller dagbarnvårdare. 

Får jag besöka förskolan, dagbarnvårdaren så att jag vet vilken jag ska välja?

Du är välkommen att besöka, kontakta dem direkt för att boka tid.

Hur fungerar köreglerna?

Din köplacering räknas tidigast sex månader före önskat startdatum. När vi erbjuder plats utgår vi från anmälnings- och önskat startdatum. 

Vad händer om jag väljer att ansöka om plats under sommaren?

Om du anger ett önskat startdatum under sommarveckorna 28-31, så kommer du bli erbjuden en tillfällig placering i sommaröppen verksamhet. Du kan tillträda din ordinarie plats tidigast vecka 32.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten?

Ja genom att logga in på vår e-tjänst eller mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00 så hjälper vi dig att ändra i din nuvarande ansökan. Förutsättningen till att vi ska kunna hjälpa till att ändra din ansökan är att du inte redan har fått ett erbjudande om plats på förskola.

När får jag besked om plats?

Du får ett meddelande med placeringserbjudande så snart vi vet att det finns en plats. 

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan något  av mina andra alternativ?

Nej, ditt barn kommer att strykas ur kön.

Vad händer om jag inte får något av mina önskade alternativ?

Får du inte något av dina önskade alternativ erbjuder vi dig en plats på en annan förskola eller dagbarnvårdare. Barnet står då kvar i kö till dina önskade alternativ oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

Om jag tackar ja till en förskola som jag inte har valt, när kan mitt barn då få byta till önskad förskola?

Byte av förskola görs i mån av plats i januari och augusti.

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ?

Tackar du nej till något av dina önskade alternativ kommer ditt barn att strykas ur kön, Du kan välja att göra en ny ansökan och får då nytt ködatum.

Har syskon förtur till plats?

Vi har ingen syskonförtur men försöker i möjligaste mån placera syskon tillsammans. Det innebär att yngre syskon kan placeras på samma förskola eller dagbarnvårdare förutsatt att övriga barn med tidigare anmälningsdatum fått sina platser, så ditt barn inte går före i kön. 

Hur gör jag om jag vill byta förskola?

Om du vill byta förskola måste du göra en ny ansökan. Byte sker i mån av plats huvudsakligen i januari eller augusti.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej, du måste använda din plats.

Kan vi skjuta fram barnets inskolningsdag på förskolan genom att begära ett uppehåll?

Nej, inskolning påbörjas den dagen platsen står till förfogande.

Hur mycket får mitt barn gå på förskola, dagbarnvårdare, fritidshem om jag arbetar eller studerar?

Ditt barn får vara på förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem de timmar du arbetar eller studerar inklusive tid för lämning, hämtning och restid.

Omsorg på studiedagar

Du kan inte byta en dag med barnomsorg till en annan dag vid studiedagar. Barn som behöver omsorg på studiedagar ska erbjudas detta så nära barnets hem som möjligt, alternativt så nära den ordinarie verksamheten som möjligt. Pedagoger i förskolan, dagbarnvårdare eller fritidshem har rätt till fyra studiedagar per läsår.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats?

Ja, men högst i tre kalendermånader. Meddela rektorn vilket datum ditt barn kommer tillbaka till förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet. Rektorn avslutar platsen om barnet inte återkommer efter uppehållets utgång. Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

Är det sommarstängt på förskola, dagbarnvårdare och fritidshem?

Ja, generellt. Men under veckorna 28-31 har några förskolor och fritidshem sommaröppet i kommunen. Under dessa veckor kan det alltså innebära att ditt barn får sin omsorg på en annan förskola eller fritidshem än den ordinarie.

Mitt barn går på en förskola nu och ska börja i skolan till hösten. Måste jag säga upp förskoleplatsen?

Säger du inte upp platsen så avslutar vi placeringen den 31 juli och du får betala fram till dess. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

Om jag vill ha fritidshem eller dagbarnvårdare till mitt barn som börjar skolan till hösten, måste jag då göra en ansökan om plats till det?

Ja, du ansöker på blanketten ”byte av skola och fritidshem”. Blanketten hittar du här. Ansökan om plats gösr i e-tjänsten och schema läggs i V-klass. 

Upp till vilken ålder får mitt barn gå på fritidshem?

Till och med vårterminens slut då barnet fyller 13 år. Om du inte säger upp platsen så avslutar vi platsen sista dagen på vårterminen och du får betala fram till dess.

Om jag endast behöver fritidshem till mitt barn under loven, hur gör jag då?

Ansök om lovomsorg, klicka på blanketten ”Omsorg på lovdagar, du når denna blankett här.

Rätt till plats för arbetssökande

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande?

Barn 1-5 år:
Barnet har rätt till 15 timmar per vecka. Registrera ett nytt schema via Vklass eller via blankett. Om du har en 3-5 åring glöm inte att ändra taxekategori via vår e-tjänst eller blankett.

När du återgår till arbete eller studier registrera ett nytt schema och inkomst.

Skolbarn:
Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden.

Platsen säger du upp via e-tjänsten, blankett eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

När du återgår till arbete eller studier får du ansöka om plats på nytt.

Rätt till plats vid föräldraledighet

Mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan, dagbarnvårdare och fritidshem?

Barn 1-5 år:
Barnet har rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar efter syskonets födsel. Därefter har barnet rätt till 15 timmar i veckan vid föräldraledighet. Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.


Skolbarn:
Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden. Barnet har dock rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar från och med syskons födelse. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.

Platsen ska sägas upp via e-tjänsten, blankett eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se

Jag ska arbeta eller studera under min föräldraledighet och behöver därför ha mitt barn på fritidshem. Hur gör jag då?

Om barnet har en placering:
Kontakta rektorn gällande varför du vill ha fritidshem till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Registrera nytt schema i e-tjänsten eller via blankett.

Om barnet inte har placering:
Skicka in ansökan om placering via e-tjänst eller blankett. Kontakta därefter rektorn gällande varför du vill ha fritidshem till ditt barn. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitutet som visar omfattningen av arbete eller studier till rektorn. Efter placering, registrera nytt schema och inkomstuppgift i e-tjänsten eller via blankett.

Jag ska arbeta eller studera under föräldraledighet och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskola eller dagbarnvårdare. Hur gör jag då?

Kontakta rektorn gällande varför du behöver mer än 15 timmars omsorg per vecka för dina studier eller arbete. Bifoga arbetsgivarintyget eller registreringsintyget från utbildningsinstitut som visar omfattningen av arbete eller studier till förskolechef eller enhetschef. Registrera nytt schema i e-tjänsten eller via blankett.

Om du ska arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka så får du bara ha upp till 15 timmar omsorg per vecka. Om du till exempel ska jobba eller studera 8 timmar på måndagar, då ha du 7 timmar kvar som du då kan fördela på en eller två dagar.

Är platsen gratis när jag lämnar mitt barn 15 timmar per vecka?

Nej, inte för barn som är under 3 år.

Ja, det är gratis från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år och fram till augusti det året barnet fyller 6 år har barnet rätt till 15 timmar gratis. 

Jag är föräldraledig och har det äldre barnet 15 timmar på förskolan. Min sambo ska vara ledig en dag, får vi den dagen ändå lämna barnet på förskolan?

Ja, från och med augusti det år barnet fyller 3 år så har barnet rätt till 15 timmar per vecka.

Nej, är barnet under tre år och sambon tar ledigt så är barnet också ledigt. Undantag om sambon varken är vårdnadshavare eller biologisk förälder så får barnet vara på förskolan.

Vi båda arbetar eller studerar men en av oss vill ta ut föräldraledigt en dag i veckan för ett av barnen. Kan då det andra barnet vara på förskolan?

Nej

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet?

Barn 1-5 år:
För förskolebarn registrerar du ett nytt schema med önskad omsorgstid via vår e-tjänst eller blankett.

Skolbarn:
För skolbarn ansöker du om plats via vår e-tjänst eller blankett.

Hur gör jag om barnets tider måste ändras?

Ansökan om plats görs i vår e-tjänst och schema läggs i Vklass. Schemaändringar mellan tiderna klockan 6.30-17.30 gäller tidigast efter 72 timmar. Tider före eller efter klockan 6.30-17.30 beslutas av rektor eller enhetschef inom 21 kalenderdagar. 

Får mitt barn gå på förskola, dagbarnvårdare och fritidshem om jag är sjukskriven?

Ja, platsinnehavare har rätt att behålla plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem vid egen sjukskrivning. Rektor eller enhetschef beslutar då om barnets vistelsetider.

Om man är hemma för vård av barn, får det andra barnet då vara på förskolan, dagbarnvårdare eller fritidshem?

Ja

Barn med särskilda behov

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Kontakta rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

Mitt barn har ett annat språk som modersmål, vad gäller då?

Kontakta rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

Avgifter och fakturor

Vad kostar det att ha barnet i förskolan eller hos dagbarnvårdare?

Kommunen har maxtaxa och avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. Mer information finns här Avgift för förskola, dagbarnvårdare och fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

All skattepliktig inkomst är avgiftsgrundande.

När ska jag lämna in inkomstuppgift?

Du registrerar via e-tjänst eller blankett inkomstuppgift i samband med att du erbjuds en plats samt vid varje förändring av hushållets bruttoinkomst som påverkar avgiften, till exempel ändrad lön eller familjeförhållanden. 

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad?

Vi justerar din räkning så snart vi kan. Om räkning hunnit gå görs en justering på din nästa faktura.

Kan jag betala via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro. För anmälan till det, fyll i blanketten här

Jag behöver räkningens OCR-nummer?

Kontakta Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00 eller efaktura@kungsbacka.se

Vi ska eller har separerat. Behöver vi meddela er det?

Ja, vi behöver veta vem eller vilka av er som ska ha fakturan. Skicka e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ring Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00. Den föräldern som har kontaktat oss får ett brev hem där ni får välja hur ni vill ha fakturan. Först när vi fått tillbaka underlaget påskriven av båda vårdnadshavarna sker ändringen. Så görs avgiftsberäkning vid varsin faktura (pdf)

Jag har blivit sambo. Behöver jag meddela er det?

Ja, eftersom barnomsorgsfakturorna är baserade på hushållets gemensamma bruttoinkomst så måste ni göra det. Registrera i e-tjänsten, det nya familjeförhållandet och era inkomster eller kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se eller Kungsbacka kommuns kundcenter 0300-83 40 00.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem är ett löpande abonnemang.

Måste jag betala under inskolningstiden, semester och när mitt barn är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå en räkning?

Ja, det är inte avgiftsfritt för barn som är under 3 år. Det är bara gratis från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år och fram till den 31 juli det året barnet fyller 6 år. 

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka?

Nej, avgiften är endast baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad och inte på antal timmar.

Att säga upp platsen

Hur lång är uppsägningstiden?


Observera att uppsägningstiden är 30 dagar. Infaller önskad sista placeringsdag inom 30 dagar betalar du ändå under uppsägningstiden. Säg upp platsen via vår e-tjänst, blankett eller e-post till barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Ej påbörjade placeringar kan endast sägas upp via e-post.

Behöver jag säga upp platsen om jag byter mellan två kommunala förskolor i Kungsbacka?

Du behöver inte säga upp platsen, den avslutas med automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

Mer information

Hittar du inte svaret på din fråga?
E-posta info@kungsbacka.se eller ring 0300-83 40 00