Fristående verksamhet

I Kungsbacka finns flera fristående förskolor. Det finns också några fristående fritidshem samt dagbarnvårdare som driver egen verksamhet inom ramen för pedagogisk omsorg.

Ansökan

Om du vill ansöka om plats på fristående förskola eller hos enskild dagbarnvårdare kontaktar du dem direkt. De ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av platser.

Du hittar kontaktuppgifter och länkar till verksamheternas egna webbplatser i listan över alla förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare i kommunen.

Drivs av annan huvudman

En fristående förskola drivs av en annan huvudman än kommunen. Det kan till exempel vara ett personal- eller föräldrakooperativ. 

Förskolans läroplan gäller även för fristående förskolor och det pedagogiska arbetet vid en fristående förskola ska ledas och samordnas av en rektor.

När det gäller pedagogisk omsorg är denna omsorgsform inte en del av skolväsendet men det finns bestämmelser i skollagen om de krav som finns på verksamheten. 

Tillsyn

Kommunen godkänner fristående förskola och fritidshem om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet, och om avgifterna inte överstiger maxtaxan. Kommunen ansvarar för tillsyn av verksamheten.