Lärare i skolan Elever i klassrum

Grundskola

Välkommen till Kungsbackas grundskolor! Här vill vi ge alla elever möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö.

I Kungsbacka finns möjlighet att välja mellan olika alternativ, kommunala och fristående skolor med olika inriktningar. Flera skolor har elever från förskoleklass till och med skolår nio, så kallade F - 9 skolor. Inom några av de kommunala pedagogiska enheterna finns skolor för yngre respektive äldreår som är knutna till varandra.

Val och byte av skola

På hösten görs val av skola inför kommande läsår, det sker via vår e-tjänst och information skickas ut när det är dags. Val av skola gäller inför start i förskoleklass och när den skolan eleven går på inte har nästa årskurs.

Nyinflyttad

Du som är nyinflyttad eller vill byta skola gör det via vår blankett. Via länken hittar du mer information 

Val och byte av skola

Alla grundskolor i Kungsbacka

Alla skolor har egna hemsidor med information speciellt för skolan och kontaktuppgifter. Du hittar information via länken:

Alla grundskolor i Kungsbacka

Välkommen att kontakta rektor eller förvaltningen för Förskola & Grundskola om du har frågor om vår verksamhet

Kontaktuppgifter Förskola & Grundskola

Om våra skolor

Vision

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. 

Ur Kungsbacka kommuns vision 2030

Elevresultat 

Bedömning och betyg

Så upplever elever och vårdnadshavare våra skolor

Att ställa frågor till elever i och vårdnadshavare i våra skolor är ett sätt att ta reda på upplevelsen om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras - därför genomför vi varje år en enkät. 

Enkäter i skolan

Mer information om skolan i Sverige

På Skolverkets hemsida finner du information om skolan riktad till elever och vårdnadshavare.

Elev eller förälder

Information om svenska skolsystemet på andra språk:

The Swedish education system