Grundskola

Alla grundskolor i Kungsbacka

Alla skolor har egna hemsidor med information speciellt för skolan och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken:

Alla grundskolor i Kungsbacka

Livslångt lärande i en trygg och säker miljö

Vi arbetar i ett 1-16 årsperspektiv och förskolor och skolor ska inspirera till och ge förutsättningar för ett livslångt lärande. Alla elever ska ges möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och nå målen för utbildningen i en trygg och säker miljö.

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.
(Kungsbacka kommuns vision 2030)

Kommunala och fristående alternativ

I Kungsbacka finns möjlighet att välja mellan olika alternativ, kommunala och fristående skolor med olika inriktningar. Flera skolor har elever från förskoleklass till och med skolår nio, så kallade F - 9 skolor. Inom några av de kommunala pedagogiska enheterna finns skolor för yngre respektive äldreår som är knutna till varandra.

Läsåret 2019-2020 finns totalt cirka 11 000 elever mellan 6-16 år i våra 24 kommunala grundskolor, grundsärskola och fem friskolor.