Kränkningar på nätet

Inom skolan accepteras inte kränkningar, oavsett var det sker. Det står både i skollagen och läroplanen. Kränkningar kan även vara ett brott enligt brottsbalken.

Tre råd om du blir trakasserad eller kränkt på nätet

  • prata med dina föräldrar
  • berätta för någon vuxen på skolan
  • anmäl sidan - mer information om hur du gör hittar du på webbplatsen kränkt.se

Om kränkningarna har samband med kamratrelationer på skolan kommer skolan att arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling.

Information på Kränkt.se och Surfa lugnt

Kränkt.se är Datainspektionens webbplats. Här kan du få råd om vad du kan göra om känner att du blivit oschysst behandlad på internet.

Surfa lugnt är en nationell satsning för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet. Syftet med satsningen är att både se det positiva som finns i ungas liv på nätet; engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och ge kunskap om hur fallgroparna på internet, till exempel mobbning och integritetsfrågor, kan hanteras.

Trygg på nätet - samarbete mellan vuxna i skola och hem

Många ungdomar är aktiva på olika sociala nätverk, till exempel Facebook, Instagram, Youtube och olika bloggar. Vuxenvärlden - skola och föräldrar måste tillsammans arbeta förebyggande för att elever/barn ska använda olika media på ett bra sätt.

Vuxna både hemma och i skolan måste prata med barnen om det allvarliga i att delta i kränkningar via nätet.

Samtala om internet 

Vuxna har ett viktigt uppdrag att hjälpa barn att få en trygg upplevelse på nätet. Det görs genom att prata och ställa frågor:vilka sidor besöker barnen, vilka sociala medier och spel  är mest populära, och genom att fråga barnet vad hen gjort på internet idag.

Det är också viktigt att prata om vad barnet vill dela med sig av på nätet. Genom att prata med om integritet och att vara källkritisk på nätet får barnet hjälp att sätta sina egna gränser.och tänka efter innan hen delar eller publicerar något.

Mer information

För frågor om hur de enskilda skolorna arbetar förebyggande för att motverka kränkningar på nätet och hur problemen åtgärdas när det uppstår kontakta skolans rektor.