Tidtabeller och linjesträckning för skolbussar

Här hittar du tidtabellerna för kommunens skolbussar. På kommunens webbkarta kan du se hur de olika linjerna kör.

Tidtabeller 2020-2021

På tidtabellerna som finns här nedan står giltighet läsåret 2019-2020 men tiderna för skolbussarna är ännu så länge de samma även detta läsår, 2020-2021.

Så kör skolbussen

Skolbusstrafiken Kungsbacka  består både av särskilda skolbusslinjer, 1-29, och Västtrafiks ordinarie linjetrafik. Information om linjetrafikens tidtabeller hittar du på Västtrafiks hemsida, västtrafik.se

På kommunens webbkarta kan du genom att under rubriken Kartlager välja filtret Kommunikationer se hur de olika skolbussarna kör. Klicka på länken för att komma till kartan.

Kungsbacka kommuns webbkarta

Glömt något på bussen?

Om du glömt något på bussarna eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med de som kör kan du kontakta bolaget direkt

  • Skolbuss 1 till 9 samt 12-29 körs av KE'S bussar, telefon: 0300-54 08 52
  • Skolbuss 10-11 körs av Nettbuss, telefon: 0770-45 65 65

Bussbolag för de bussar som ingår i linjetrafiken framgår av tidtabellerna för dessa linjer.

Mer information om skolskjuts

Klicka på länken för att få information om vem som har rätt till skolskjuts

Regler för skolskjuts