Val av skola och fritidshem

Mellan den 5 november och 3 december gör vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass läsåret 2020/2021 eller börjar i en skola som inte erbjuder nästa årskurs val till skola och fritidshem. På våra kommunala skolor finns alltid plats för barn på skola nära hemmet.

Genom att delta i val till skola och fritidshem ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar för ditt barn. Den kommunala skolan har till uppgift att garantera skolplats för barn och erbjuda plats på skola nära hemmet. Detta gäller för barn som är folkbokförda eller stadigvarande uppehåller sig i området.

Vårdnadshavare har alltid möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

Ansökan öppnar 5 november 2019

Ansökan till Val av skola och fritidshem görs enkelt digitalt och ansökningsperioden är 5 november – 3 december. Då öppnar skolvalet och de vårdnadshavare som har barn som berörs bjuds in för att delta i valet.

Dessa skolval ska göras:

  • Val till förskoleklass – alla elever i Kungsbacka kommun
  • Val till årskurs 6 – alla elever som går på en F-5 skola
  • Val till årskurs 7 – alla elever som går på en F-6 skola
  • Val till årskurs 4 för Gullregnsskolans elever

Elev som går på en F-9 skola fortsätter placeringen där under hela grundskoletiden. Elever som saknar skolplacering till nästa höst därför att de går på F-3, F-5 eller F-6-skolor bjuds in till information om skolorna på ett Öppet hus.

Profilklasser

På vissa skolor finns inriktningen till olika profilklasser. Ansökan till profilklass lämnas direkt, på blankett, till skolan. Vårdnadshavare gör även en digital ansökan till den skola som ni vill att barnet ska gå på om den inte kommer in på profilklass.

Valet kan göras digitalt i vår e-tjänst

Under perioden skolvalet är öppet använder du som vårdnadshavare kommunens e-tjänst som du når via webbsidan. Du behöver e-legitimation/ bankid för att logga in och göra valet. Kontakta din bank eller Skatteverket om du inte redan har e-legitimation. Valet är öppen under en begränsad period, som i år är mellan den 5 november – 3 december. Om du av någon anledning inte kan göra valet digitalt finns blankett. 

Du som vårdnadshavare gör valet

Du som vårdnadshavare kan välja tre skolor för ditt barn under perioden som skolvalet pågår. Efter ni gjort ert val placeras ditt barn. Ditt barn är alltid garanterad plats på skola nära hemmet.

Om barnet har två vårdnadshavare måste även den andra vårdnadshavaren bekräfta ansökan via egen inloggning. Bekräftelsen måste registreras inom ansökningsperioden för att ansökan ska kunna behandlas. Vid ansökan på blankett ska båda skriva under.

Ansökan till fritidshem görs samtidigt med ansökan till skolan.  

Fristående skola

Ni söker direkt till de fristående skolorna men anger att ni sökt fristående skola i kommunala skolvalet. Läs mer på deras egna webbsidor.

Byte av skola

När ni ändrar barnets val utanför valperioden gäller skolbyte. Blankett finns för skolbyte.

Byte av skola kan inte genomföras om inte båda vårdnadshavarna godkänner ansökan. Barnet får stanna kvar på den skolan som den redan är placerade på.  

Nyinflyttad

Du som flyttar in i Kungsbacka kommun kontaktar expeditionen på den skola du önskar och lämnar blanketten. Blanketten finns på denna sida. 

Placering

Om antalet sökande till en kommunal skola är fler än antalet platser görs urval enligt olika principer. Enligt skollagen kan en kommun frångå vårdnadshavares önskemål om placering om det skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Kommunen kan behöva prioritera.

Karta över skolor 

På kommunens webbkarta kan du under rubriken Kartlager samt därefter Barn & Utbildning välja filter för att visa de kommunala skolornas områden. Klicka på länken för att komma till kartan och se vilken skola som är närmast. Karta med skolzon

En del områden har ändrats, särskilt i de centrala delarna av Kungsbacka.

Skolskjuts

Det är viktigt att vårdnadshavare som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad deras eventuella skolval kan ha för effekter berättigandet till skolskjuts. Här kan du läsa mer om skolskjuts

Öppet hus på våra skolor

Grundskolorna har inför val av skola Öppet hus då föräldrar och elever bjuds in för att få information om skolans verksamhet, eventuella profiler med mera. Öppethus i grundskolan

Du som bor i skolans område får inbjudan från skolan. Även andra intresserade är naturligtvis välkomna till dessa träffar!

Mer information

På skolornas egna hemsidor hittar du all information om skolornas eventuella inriktningar, profiler och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken nedan.