skolelever

Val och byte av skola

Val av skola sker på hösten, inför kommande läsår. Här hittar du information om hur det fungerar samt vad som gäller om du är nyinflyttad eller vill byta skola under året.

Garanterad plats i skola nära hemmet

I Kungsbacka finns både kommunala och fristående skolor. Den kommunala skolan har till uppgift att garantera skolplats för barn och erbjuder plats nära hemmet. Genom Val av skola får du möjlighet att ta ställning om det är denna skola du vill att ditt barn ska gå på eller om du vill göra ett val till en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

Garanterad skolplats gäller för barn som är folkbokförda eller stadigvarande uppehåller sig i området.

Val av skola

I Kungsbacka innebär Val av skola att du som är vårdnadshavare under hösten ska göra ett val när ditt barn

  • ska börja förskoleklass
  • går på en F-5 skola och ska börja årskurs 6
  • går på en F-6 skola och ska börja årskurs 7
  • går på Gullregnsskolan och ska börja årskurs 4

Elever som går på en F-9 skola fortsätter, här behövs inget val göras när eleven till exempel ska börja årskurs 4 eller 7. För elev som går på F-9 skola och vill ansöka till profilklass, se nedan. 

När det blir dags att välja får du som berörs inbjudan från oss, via e-post eller brev. I januari lämnar vi besked om placering. 

Datum inför läsåret 2022 - 2023

E-tjänsten för att göra Val av skola inför läsåret 2022-2023 öppnar 4 oktober. Under perioden 4-25 oktober kan berörda vårdnadshavare logga in och göra val.

Inför att e-tjänsten öppnar kommer information via mejl. 

Inför Val av skola genomförs vanligtvis informationsträffar på skolorna.

Datum för informationsträffar inför Val av skola 2022-2023

Använd e-tjänst vid Val av skola 

Val av skola görs via vår  e-tjänst. Du hittar den här på sidan när Val av skola-perioden öppnar och den finns i den inbjudan du får hem. Du behöver en e-legitimation/ bankid för att logga in.

För dig som inte har möjlighet att göra en digital ansökan finns en blankett. 

Val av profilklass

Några av våra skolor har så kallade profilklasser eller inriktningar. För att ansöka till dessa gör du Val av skola  och kompletterar den med särskild ansökan på blankett till aktuell skola. Berörda skolor har tydlig information om vad som gäller.

I den digitala ansökan anger du skola som du vill att barnet ska gå på om hen inte kommer in på profilklass. 

Elev som inte omfattas av Val av skola, det vill säga går på F-9 skola, men vill ansöka till profilklass ska inte använda e-tjänsten utan endast göra ansökan på blankett till aktuell skola.

Reserverad plats måste godkännas

Alla som ska välja förskoleklass har en reserverad plats på en skola som är knuten till elevens folkbokföringsadress, det vill säga nära hemmet. Elev som går på en skola som inte erbjuder nästa årskurs har en reserverad plats på en skola nära befintlig skola.

Om den plats vi reserverat stämmer överens med den skola du vill välja för ditt barn anges den skolan som nummer 1 men alternativ 2 och 3 behöver också fyllas i. 

Vid digitalt Val av skola är det viktigt att den andra vårdnadshavaren loggar in i e-tjänsten för att bekräfta och  godkänna valet. Bekräftelsen måste registreras inom ansökningsperioden för att ansökan ska kunna behandlas. Används blankett ska båda barnets vårdnadshavarna skriva under.

Vid behov av plats på fritidshem ska det göras samtidigt med Val av skola.

Det går att ändra valet under perioden som skolvalet är öppet.

Om vårdnadshavarna inte är överens eller om inget val görs  placerar kommunen eleven på den skola där vi reserverat plats.

Förändringar i elevströmmar, det vill säga var reserverad plats finns kan ske med utgångspunkt från skollokalers kapacitet. Skolchef är beslutsfattare när det gäller lokalernas kapacitet.

Principer för att få plats

Om du väljer en annan skola än den där platsen är reserverad så gäller följande urvalsprinciper för att få plats.

1. Elev som har särskilda skäl
2. Eleven placeras enligt önskemål om plats finns på skolan.
3. Vid fler sökande än platser använder vi lottning.
Vi har ingen syskonförtur

Särskilda skäl kan till exempel vara utredning om behov av särskilt stöd eller ärende om kränkande behandling. Den digitala ansökan kompletteras med en skriftlig beskrivning av skälen som skickas till:

Kungsbacka kommun
Förskola & Grundskola
Vägmästaren
Val av skola
434 81 Kungsbacka

Beskrivningen måste komma in till oss innan Val av skola stänger för att vi ska kunna ta med vid bedömning av val och placering. 

Byte av skola

Elev som inte är nöjd med placering kan ansöka om byte av skola. Ansökan om byte av skola kan också göras under hela läsåret. För att ansöka om byte av skola använd blanketten Val och byte av skola.

Byte av skola kan inte genomföras om inte båda vårdnadshavarna godkänner ansökan och barnet får då stanna kvar på den skolan som den redan är placerade på.

Fristående skola

De fristående skolorna har en egen antagning och köhantering. Du som är intresserad av en plats där ska i Val av skola ange den skolan och som alternativ ange den kommunala skolan som du vill gå på om du inte får plats på önskad friskola.

Höstterminen 2021 öppnar Internationella engelska skolan, IES. Har du ansökt om en plats där kommer du inte få besked från dem förrän i mars.  I Val av skola gör du därför en ansökan till den kommunala skolan som är ditt alternativ och du kommer få ett placeringsbesked till denna. När besked om antagning till  IES kommer anmäler du byte av skola via vår blankett.

Nyinflyttad

Du som ska flytta in i Kungsbacka kommun använder blanketten Val och byte av skola.

Karta över skolor och reserverad plats

På kommunens webbkarta kan du under rubriken Kartlager samt därefter Barn & Utbildning välja filter för att se från vilka områden varje skola ha platser reserverade.  

Klicka på länken för att komma till kartan och se vilken skola är nära din adress.
Karta

Tillhörighet till skolor hösten 2022

Kaparskolan tar emot elever från Presseskolan, Fjordskolan och Iserås

Varlaskolan tar emot elever från Tingbergskolan, Björkris, Furulidskolan och Toråsskolan

Hålabäckskolan tar emot elever från Gullregnskolan

Smedingeskolan tar emot från Fjärås Bräckaskolan och Gällingeskolan

Åsaskolan tar emot elever från Åsa Gårdskola

Elever i Forsbäcksområdet tillhör från och med höstterminen 2020 Presseskolan

Skolskjuts

Det är viktigt att du som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad ert eventuella val kan ha för effekter på skolskjutsen. Elever som valt annan skola än den som är reserverad är inte garanterade skolskjuts till och från skolan. Läs mer om skolskjuts och våra regler. Här kan du läsa mer om skolskjuts

Mer information

På skolornas egna hemsidor hittar du all information om skolorna och kontaktuppgifter. 

Alla grundskolor

Om du har frågor om e-tjänst eller ansökan kan du vända dig till kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt.