Val av skola och fritidshem

På våra kommunala skolor finns alltid plats för barnen i skolans upptagningsområde. Vårdnadshavare som vill ha möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

Att välja och byta skola

Den kommunala skolan har till uppgift att garantera skolplats för de barn som bor i skolans upptagningsområde. Detta gäller för barn som är folkbokförda eller stadigvarande uppehåller sig inom upptagningsområdet.

När det är dags för barnet att börja förskoleklass, eller årskurs ett, skickar skolan information och en blankett för val av skola till barnen som tillhör skolans upptagningsområde. Du som är vårdnadshavare ska då skicka blanketten tillbaka till skolan eller, om du önskar en annan skola, till den skola som du vill välja.

I Kungsbacka kan du som vårdnadshavare för närvarande enbart välja en skola. Det innebär att du vid val eller byte av skola endast skickar in en ansökan. Som vårdnadshavare kan du alltså inte skicka in flera ansökningar samtidigt. Om du inte tilldelas plats på den skola som du har ansökt för ditt barn skickar du in en ny ansökan. Ditt barn är alltid garanterad plats en plats på skolan inom upptagningsområdet. 

Om du vill välja någon av de fristående skolorna i kommunen  ska du kontakta dem för att ansöka om plats,

Byta skola

Vid önskemål om att byta skola lämnar du blanketten till den skola du vill byta till. 

Nyinflyttad

Du som flyttar in i Kungsbacka kommun kontaktar expeditionen på den skola du önskar och lämnar Val av skola-blanketten dit. 

Rektor beslutar om skolplacering

Om du väljer en annan kommunal skola än den som barnet tillhör, beslutar rektor på din valda skola om det är möjligt att börja där istället.

Enligt skollagen kan en kommun frångå vårdnadshavares önskemål om placering om det skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Kommunen kan behöva att prioritera.

Karta över skolor och upptagningsområden

På kommunens webbkarta kan du under rubriken Kartlager samt därefter Barn & Utbildning välja filter för att visa de kommunala skolornas upptagningsområden. Klicka på länken för att komma till kartan.

Karta med upptagningsområden

Skolskjuts

Om du väljer en annan kommunal skola än den som barnet tillhör har eleven färre rättigheter till skolskjuts. Se kungsbacka.se/skolskjuts för mer information.

Öppet hus på våra skolor

Grundskolorna har inför val av skola Öppet hus då föräldrar och elever bjuds in för att få information om skolans verksamhet, eventuella profiler med mera. 

Du som bor i skolans upptagningsområde får alltid en inbjudan hem med posten. Även andra intresserade är naturligtvis välkomna till dessa träffar!

Mer information

På skolornas egna hemsidor hittar du all information om skolornas eventuella inriktningar, profiler och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken nedan.