Val och byte av skola

Val av skola sker på hösten, inför kommande läsår. Valet är digitalt, blankett finns för den som behöver. Vårdnadshavare kan efter Val av skola-perioden och under läsåret ansöka om Byte av skola, det görs med blankett och enligt särskild rutin.

I Kungsbacka finns både kommunala och fristående skolor. Den kommunala skolan har till uppgift att garantera skolplats för barn och erbjuder plats nära hemmet. Detta gäller för barn som är folkbokförda eller stadigvarande uppehåller sig i området.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja en annan kommunal skola, fristående skola eller skola i annan kommun.

Val av skola

I Kungsbacka innebär Val av skola att du som är vårdnadshavare under hösten ska göra ett val

  • när ditt barn ska börja förskoleklass
  • om ditt barn går på en F-5 skola och ska börja årskurs 6
  • om ditt barn går på en F-6 skola och ska börja årskurs 7
  • om ditt barn går på Gullregnsskolan och ska börja årskurs 4

Elever som går på en F-9 skola fortsätter, här behövs inget Val av skola göras när eleven till exempel ska börja årskurs 4 eller 7. 

När det blir dags att välja får du information om detta från oss, via brev eller, om barnet redan går i skolan, via Vklass.

De vårdnadshavare som har barn som berörs bjuds in för att delta i valet. Det går att välja tre skolor i valet. Efter ni gjort ert val placeras ditt barn och i januari får ni besked om placering. Barn är alltid garanterad plats på skola nära hemmet.

På våra kommunala skolor finns alltid plats för barn på skola nära hemmet men ett aktivt val ger dig möjlighet att få den skolplacering du önskar för ditt barn. 

Använd e-tjänst vid Val av skola

Val av skola görs via vår  e-tjänst. Du hittar den här på sidan när Val av skola-perioden öppnar. Du behöver en e-legitimation/ bankid för att logga in. För dig som inte har möjlighet att göra en digital ansökan finns en blankett. 

Profilklass

Några av våra skolor har så kallade profilklasser. För att ansöka till profilklass gör du Val av skola  och kompletterar den med särskild ansökan på blankett till aktuell skola

Ansökan till profilklass lämnas direkt på blankett till skolan. Ni gör även en digital ansökan till den skola som ni vill att barnet ska gå om den inte kommer in på profilklass. 

Reserverad plats måste godkännas

Alla som ska välja förskoleklass har en reserverad plats på en skola som är knuten till elevens folkbokföringsadress, det vill säga nära hemmet. Elev som går på en skola som inte erbjuder nästa årskurs har en reserverad plats på en skola nära befintlig skola.

Om den plats vi reserverat stämmer överens med den skola du vill välja för ditt barn anges den skolan som nummer 1 men alternativ 2 och 3 behöver också fyllas i. 

Vid digitalt Val av skola är det viktigt att den andra vårdnadshavaren loggar in i e-tjänsten för att bekräfta och  godkänna valet. Bekräftelsen måste registreras inom ansökningsperioden för att ansökan ska kunna behandlas. Används blankett ska båda barnets vårdnadshavarna skriva under.

Vid behov av plats på fritidshem ska det göras samtidigt med Val av skola.

Det går att ändra valet under perioden som skolvalet är öppet.

Om vårdnadshavarna inte är överens eller om inget val görs  placerar kommunen eleven på den skola där vi reserverat plats.

Förändringar i elevströmmar, det vill säga var reserverad plats finns kan ske med utgångspunkt från skollokalers kapacitet. Skolchef är beslutsfattare när det gäller lokalernas kapacitet.

Principer för att bereda plats

I Kungsbacka har vi följande urvalsprinciper för att bereda plats.

1. Särskilda skäl. Kan vara utredning om behov av särskilt stöd eller ärende om kränkande behandling. Den digitala ansökan kompletteras med en skriftlig beskrivning av skälen som skickas till
Förskola & Grundskola, Syrengatan 1, 434 43 Kungsbacka.
Beskrivningen måste komma in till oss innan Val av skola stänger för att vi ska kunna ta med med vid bedömning av val och placering. 

2. Eleven placeras enligt önskemål om plats finns på skolan. Elever vars vårdnadshavare inte har ansökt om plats placeras alltid på den skola nära hemmet som är knuten till elevens folkbokföringsadress (anvisad skola).

3. Vid fler sökande än platser tillämpas lottning.

Kungsbacka kommun använder inte syskonförtur.

Datum inför läsåret 2021/2022

I september -oktober bjuds du in till informationsträff inför skolstart kommande läsår. Vi planerar att genomföra informationsträffarna genomförs på skolorna under vecka 45-48. Exakta datum kommer från skolan för de som har en reserverad plats men annonseras även här på kungsbacka.se så att även andra kan komma till mötet.

Val av skola beräknas öppna första veckan i november.

Byte av skola

Elev som inte är nöjd med placering kan ansöka om Byte av skola. Ansökan om byte av skola kan också göras under hela läsåret. Vid byte av skola används särskild blankett och blanketten skickas till önskad skola

Byte av skola kan inte genomföras om inte båda vårdnadshavarna godkänner ansökan och barnet får då stanna kvar på den skolan som den redan är placerade på.

Nyinflyttad

Du som ska flytta in i Kungsbacka kommun kontaktar expeditionen på den skola du önskar och kan lämna Val av skola-blanketten direkt till dem

Fristående skola

De fristående skolorna har en egen antagning och köhantering och du kontaktar dem för att ansöka om plats. Vid Val av skola anger du att du vilken skola du sökt till. 

Information om fristående skolor finns på deras egna hemsidor. du hittar dem via länken Alla grundskolor.  

Karta över skolor och reserverad plats

På kommunens webbkarta kan du under rubriken Kartlager samt därefter Barn & Utbildning välja filter för att visa de kommunala skolornas uttagningsområden.

Klicka på länken för att komma till kartan och se vilken skola är nära din adress.
Karta

Skolskjuts

Det är viktigt att du som är beroende av skolskjuts undersöker med kommunen vad ert eventuella val kan ha för effekter på skolskjutsen. Elever som valt annan skola än den som är reserverad är inte garanterade skolskjuts till och från skolan. Läs mer om skolskjuts och våra regler. Här kan du läsa mer om skolskjuts

Mer information

På skolornas egna hemsidor hittar du all information om skolornas eventuella inriktningar, profiler och kontaktuppgifter. Du hittar hemsidorna via länken nedan.

Om du har frågor om e-tjänst eller ansökan kan du vända dig till kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt. 

Alla grundskolor