Gymnasium

Kungsbacka kommun följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer kring det nya coronaviruset. Därför gick gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan över till distansundervisning från och med onsdagen den 18 mars.

Skolorna bedriver utbildning med hög kvalitet och tar hänsyn till varje elevs behov. Kungsbacka kommun ingår i ett samverkansavtal för gymnasieantagning med Göteborgsregionens 13 kommuner. Avtalet innebär att det är fritt att söka gymnasieskola i hela Göteborgsregionen.

Aranäsgymnasiet

Aranäsgymnasiet erbjuder högskoleförberedande program och yrkesprogram, gymnasiesärskolans individuella program, introduktionsprogrammen och nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU. 

Elof Lindälvs gymnasium

Elof Lindälvs gymnasium erbjuder högskoleförberedande program, yrkesprogram, gymnasiesärskolans nationella program, introduktionsprogrammen och nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU.

Beda Hallbergs gymnasium

Beda Hallbergs gymnasium erbjuder ett högskoleförberedande program, nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, samt Introduktionsprogrammens inriktning individuellt alternativ. Gymnasieskolan vänder sig både till den som söker ett litet kommunalt alternativ direkt från högstadiet och till ungdomar 16-20 år som vill tillbaka till studier och meningsfull sysselsättning.

Friskolor

I Kungsbacka kommun finns fyra fristående gymnasieskolor, Drottning Blankas gymnasieskola, Ljud & Bildskolan, Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka och Kungsbacka praktiska gymnasium. Läs mer om skolorna på deras egna webbplatser.

Kontakta gärna