Frågor och svar om modersmålsundervisning och studiehandledning

Här har vi samlat frågor och svar om modersmålsundervisning och studiehandledning.

I hur många språk har vi modersmålsundervisning i Kungsbacka?

Cirka 35 språk. De vanligaste språken är arabiska, engelska, persiska/dari. Verksamheten har idag cirka 900 elever från förskoleklassen upp till gymnasiet. 

Hur många modersmålslärare finns det i Kungsbacka?

Det finns ca 70 modersmålslärare (juni 20).

Vad är skillnaden mellan förstärkt modersmålsstöd och modersmålsundervisning?

Förstärkt modersmålsstöd riktar sig till förskoleklass, men är för de flesta elever förlagt efter skoltid i en undervisningsgrupp i modersmål.
Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och undervisningen följer kursplanen för ämnet modersmål.

Vem ansöker om modersmålsstöd- eller undervisning?

I förskoleklass ansöker rektorn i samråd med vårdnadshavare. I grund- och grundsärskola ansöker vårdnadshavaren. Ansökan om modersmålsundervisning i grundskolan görs via e-tjänst. Antagningen sker två gånger per läsår, inför höst och vårterminens start. 

Vad är studiehandledning?

Studiehandledning är en särskild insats, där en elev i grundskolan får hjälp med sina studier på sitt starkaste skolspråk. Insatsen riktar sig till flerspråkiga elever som rektorn bedömer behöver extra stöd för att följa undervisningen.

Vem ansöker om studiehandledning?

Rektorn beslutar om eleven behöver studiehandledning och gör ansökan. 

Varför behöver inte elever som tillhör ett nationellt minoritetsspråk ha grundläggande kunskaper i det språket?

Elever som tillhör de nationella minoriteterna har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få modersmålsundervisning.

Vilka är de nationella minoritetsspråken?

Samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Kan adopterade barn få modersmålsundervisning?

Ja, om de har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Vilka skyldigheter har kommunen?

En kommun är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det inom kommunen finns en grupp på minst fem elever i grundskolan och att man kan finna lämplig lärare. För minoritetsspråken romani chib, finska, samiska, jiddisch och meänkieli räcker det att minst en elev söker modersmålsundervisning. För att skapa tillräckligt stora grupper kan modersmålsundervisning samordnas mellan flera skolor. 

Har Kungsbacka kommun fjärrundervisning i modersmål?

I Kungsbacka kommun kan undervisningen ske via fjärrundervisning (via dator/ipad). Skolan måste då utse en handledare som har tillsyn över eleven. 

Vem vänder jag mig till för frågor om en elevs modersmålsundervisning?

För barn i förskola vänd dig i första hand till rektor på förskolan. För förskoleklass, grund- och grundsärskola, vänd dig till skolans rektor.

Kontaktuppgifter enhetschefer Enhet Flerspråkigt lärande