Inloggning för elever och vårdnadshavare

Kungsbacka kommuns pedagogiska IT-system heter Vklass. I Vklass finns verktyg för att följa upp barn och elevers lärande, dokumentation, systemet erbjuder även samarbetsytor för både pedagoger och elever.

Vklass används i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Att vi använder samma system genomgående innebär att det blir enkelt att samarbeta och lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan. Lärare lägger ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare. Vklass finns även som app.

Vad har du tillgång till i Vklass?

I Vklass kan du som vårdnadshavare

  • anmäla frånvaro
  • se ditt barns schema
  • kommunicera med ditt barns lärare
  • följa ditt barns kunskapsutveckling över tid
  • boka utvecklingssamtal.

I Vklass kan du som elev

  • se ditt schema och planera i kalendern
  • se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • lämna in uppgifter
  • hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar.

Så använder du Vklass

Instruktioner för att logga in

Hur du loggar in till Vklass kan du läsa om i våra manualer. Om du har problem med att logga in vänd dig till ditt barns förskola eller skola.

Manual för att logga in i Vklass

Manual för att logga in i Vklass (elev)

Manual för att logga in i Vklass (engelska)

Manual för att logga in i Vklass (arabiska)

Instruktion för schema

Instruktion för att lägga grundschema och ändra schema i Vklass

Vklass supportsida

Vklass supportsida hittar du instruktioner och information om hur du använder Vklass.

Film om Vklass

Vklass webbsida har en film över funktioner i systemet för vårdnadshavare. På sidan finns även information på engelska, arabiska, bosniska, dari och somaliska om hur du använder Vklass. 

Fyll i dina kontaktuppgifter

För att skolan enkelt ska kontakta dig är det viktigt att du uppdaterar dina kontaktuppgifter i vår e-tjänst som du hittar längst upp på sidan. 

Ny plats

För de barn som har fått en ny plats på förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare kan registrering av schema göras i Vklass tidigast två veckor innan barnet börjar sin placering. Det gäller även de barn som ska byta förskola eller fritidshem. Startar barnet sin placering den 5 augusti är det alltså möjligt att logga in först den 22 juli.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter