Byggnadsnämndens arbetsutskott 2021

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

13 januari

 Hämta

 

 Hämta

 28 januari

 Hämta    Hämta

 11 februari

 Hämta    Hämta 

 4 mars

 Hämta    Hämta

 25 mars

 Hämta    Hämta

 22 april

 Hämta    Hämta

 6 maj

 Hämta    Hämta

 27 maj

 Hämta    Hämta

 10 juni

 Hämta    Hämta

 24 juni

 Hämta  

 Protokoll §§ 278-300

 Protokoll §§ 301-310

 8 juli

 Hämta    Hämta

 12 augusti

 Hämta    Hämta

 26 augusti

 Hämta    Hämta

 16 september

 Hämta  

 Protokoll § 375 

Protokoll §§ 374, 376-422

 30 september

 Hämta   Hämta

 21 oktober

 Hämta   Hämta

 11 november

 Hämta   Hämta

 2 december

 Hämta  

 Protokoll §§ 496-512, 514-529

 Protokoll § 513

 22 december

 Hämta   Hämta

Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.