Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott bereder ärendena som ska tas upp i byggnadsnämnden och beslutar i ärenden enligt delegeringsordningen.

2019

MötenDagordningHandlingarProtokoll
10 januari Hämta    Hämta 
31 januari Hämta    Hämta 
14 februari Hämta    Hämta 
1 mars Hämta    Hämta 
21 mars Hämta    Hämta 
4 april Hämta    Hämta 
18 april Hämta   Hämta 
2 maj Hämta    Hämta 
23 maj Hämta    Hämta 
5 juni Hämta    Hämta 
20 juni Hämta    Hämta
4 juli Hämta     Hämta
25 juli Hämta   Hämta 
29 augusti Hämta    Hämta 
19 september Hämta    Hämta 
10 oktober Hämta    Hämta  
24 oktober Hämta    Hämta 
7 november Hämta   Hämta 
28 november Hämta    Hämta  
19 december Hämta    Hämta   

Arbetsutskottet sammanträder en gång i månaden ca 16 dagar före byggnadsnämndens sammanträde.

Arbetsutskottets protokoll läggs ut när de godkänts av justerarna.

Kontakta gärna