Pedagogiskt IT-stöd

Kungsbacka kommuns pedagogiska IT-stöd heter Vklass. I Vklass finns verktyg för att följa upp barn och elevers lärande, dokumentation, systemet erbjuder även samarbetsytor för både pedagoger och elever.

Vklass används i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Att vi använder samma system genomgående innebär att det blir enkelt att samarbeta och lättare att följa en elev över tid. I systemet kan vårdnadshavare följa sitt barns kunskapsutveckling och ta del av information från förskolan och skolan. Vklass finns även som app.

Som vårdnadshavare kan du till exempel

  • Anmäla frånvaro
  • Se ditt barns schema
  • Kommunicera med ditt barns lärare
  • Följa ditt barns kunskapsutveckling över tid

Som elev kan du till exempel

  • Se ditt schema och planera i kalendern
  • Se prov och uppgifter samt samarbeta vid grupparbeten
  • Lämna in uppgifter
  • Hämta information om utbildning, kurser och fördjupningar

Lärare lägger ut undervisningsmaterial, veckoplanering och information till elever och vårdnadshavare.

 

För de barn som har fått en ny plats på förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare kan registrering av schema göras i Vklass tidigast två veckor innan barnet börjar sin placering. Det gäller även de barn som ska byta förskola eller fritidshem. Startar barnet sin placering den 5 augusti är det alltså möjligt att logga in först den 22 juli. 

 

Manual för att logga in i Vklass

Manual för att logga in i Vklass (elev)

Instruktion för att lägga grundschema och ändra schema i Vklass

Manual för att logga in i Vklass (engelska)

Manual för att logga in i Vklass (arabiska)