Vad kostar resan?

Avgifter för färdtjänstresor i Kungsbacka från 1 januari 2022.

Taxan är kollektivtrafikens taxa med 25 procents tillägg.

  • Inom 1 zon: Vuxen 42 kronor / ungdom 32 kronor
  • 2 zoner: Vuxen 56 kronor / ungdom 42 kronor
  • 3 zoner: Vuxen 95 kronor / ungdom 72 kronor
  • Nattaxa: ordinarie taxa +25 kronor, gäller även ungdomar

Zoner

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner:
  • Zon 1 Kungsbacka stad
  • Zon 2 Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
  • Zon 3 Utanför kommunen men inom Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark eller Varberg

Ska du resa till en plats utanför zon 3 gäller riksfärdtjänst.

Zon 1

Karta och beskrivning av gränserna för zon 1 finner du nedan:

Karta zon 1

NORR: Borgåsliden 29, Arendalsvägen 33, Borgåsvägen 5, 15, 19 och 40, Björkrisvägen till och med 67, Mor Selmas, Mor Johannas, Mor Eleonoras, Mor Charlottas, Mor Annies och Mor Fridas väg.
NORDOST: Höglandavägen 45.
ÖSTER: Tölö Ängar, Hällingsjövägen till och med 63.
SÖDER: Hammargårdsvägen, Fogdegårdsvägen till och med 105.
VÄSTER: E6:an avgränsar i väster.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid tisdag och torsdag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00