Vad kostar resan?

Avgifter för färdtjänstresor i Kungsbacka från 7 januari 2018.
  • Inom zon 1: Vuxen 38 kronor / ungdom 29 kronor
  • Inom zon 2: Vuxen 38 kronor / ungdom 29 kronor
  • Mellan zon 1 och 2: Vuxen 54 kronor / ungdom 40 kronor
  • Till och inom zon 3: Vuxen 88 kronor / ungdom 66 kronor
  • Nattaxa: ordinarie taxa +25 kronor, gäller även ungdomar

Zoner

Kungsbackas färdtjänstområde delas in i tre zoner:
  • Zon 1 Kungsbacka stad
  • Zon 2 Utanför Kungsbacka stad men inom kommunen
  • Zon 3 Utanför kommunen men inom Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark eller Varberg

Ska du resa till en plats utanför zon 3 gäller riksfärdtjänst.

Zon 1

Karta och beskrivning av gränserna för zon 1 finner du nedan:

Karta zon 1

NORR: Borgåsliden 29, Arendalsvägen 33, Borgåsvägen 5, 15, 19 och 40, Björkrisvägen till och med 67, Mor Selmas, Mor Johannas, Mor Elenoras, Mor Charlottas, Mor Annies och Mor Fridas väg.
NORDOST: Höglandavägen 45.
ÖSTER: Tölö Ängar, Hällingsjövägen till och med 63.
SÖDER: Hammargårdsvägen, Fogdegårdsvägen till och med 105.
VÄSTER: E6:an avgränsar i väster.

Färdtjänstberättigad som samåker betalar var och en sin egen färdtjänsttaxa. Färdtjänstberättigads egna barn under 7 år medföljer gratis. Man räknas som barn och ungdom till och med dagen innan man fyller 20 år.

Medresenär

Medresenär utan färdtjänsttillstånd får medfölja den färdtjänstberättigade. Medresenär betalar egenavgift efter sin egen ålder. Beviljad ledsagare, personlig assistent eller hemtjänstpersonal åker avgiftsfritt vid uppvisande av tjänstelegitimation eller legitimation och tjänstebevis.

Kontakta gärna

Färdtjänsten
0300-83 84 20
Telefontid måndag-fredag klockan 10-12

Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt
0300-83 40 00