Service 2021

Här kan du följa politikernas arbete i nämnden för Service.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

21 januari

 Hämta

 Hämta

 Hämta

9 februari

 Hämta

 Hämta

  Hämta

18 mars

  Hämta

  Hämta

 Hämta

29 april

 Hämta

 Hämta

 Hämta

20 maj

 Hämta

 Hämta

 Hämta

23 juni

  Hämta

 Hämta

 Hämta

26 augusti

 Hämta

  Hämta

 Hämta

23 september

 Hämta

 Hämta

 Hämta

28 oktober

 Hämta

 Hämta

 Hämta

18 november

 Hämta

 Hämta

 Hämta

21 december

 Hämta

 Hämta

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Nämnden för Service sammanträder en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen, som visar vilka ärenden som ska diskuteras

Protokoll från nämnden för Services sammanträden publiceras när de godkänts av justerarna, vilket vanligtvis sker en vecka efter sammanträdet.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se