Byggnadsnämnden 2020

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

23 januari

 Hämta

 

 Hämta

20 februari

 Hämta

 

 Hämta 

12 mars

 Hämta

 

 Hämta

23 april

 

 

 

14 maj

 

 

 

25 juni

 

 

 

23 juli

 

 

 

27 augusti

 

   

 

17 september

 

   

 

22 oktober


   

 

26 november

 

   

 

17 december

 

   

 

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2019.

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se