Byggnadsnämnden 2021

Här kan du följa politikernas arbete i Byggnadsnämnden.

Möten

Dagordning

Handlingar

Protokoll

28 januari

 Hämta

   Hämta

24 februari

 Hämta

 

 Protokoll §§ 37-39

Protokoll §§ 34-36, 40-60

18 mars

 Hämta

 

 Protokoll § 64 

 Protokoll §§ 61-63, 65-78

15 april

 Hämta

 

 Hämta 

21 maj

 Hämta

 

 Protokoll § 122

 Protokoll §§ 116-121, 123-169

21 juni

 Hämta

 

 Protokoll 

8 juli  

 Hämta

 

 Protokoll

25 augusti

 Hämta

   

 Protokoll

20 september

 Hämta

   

 Protokoll § 253 

 Protokoll §§ 250-252, 254-262 

14 oktober

 Hämta

  Hämta 

 Hämta 

25 november

 Hämta

  Hämta 

 Hämta

16 december

 Hämta

   

 Hämta

Här hittar du nämndens möten, handlingar och protokoll från 2020.

Byggnadsnämnden träffas en gång i månaden.

Ungefär fem dagar innan mötet lägger vi ut dagordningen som visar vilka ärenden som ska diskuteras och vad som ska beslutas. 

Protokollet lägger vi ut när det godkänts av justerarna, vanligtvis en vecka efter sammanträdet.

Med hänvisning till Personuppgiftslagen, Pul, publiceras inte protokollen från arbetsutskottet och byggnadsnämnden i sin helhet, vissa ärenden är borttagna.


Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se