Tre sopkärl, ett för matavfall, ett för brännbart och ett för trädgårdsavfall

Regler för renhållning

Renhållningsordningen är ett juridiskt dokument som reglerar hur vi ska ta hand om avfallet i kommunen.

Kungsbackas nuvarande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige 6 december 2016, och reviderades av nämnden för Teknik 2018-11-21.

Renhållningsordningen består av följande dokument:
  • Göteborgsregionens avfallsplan A2020
  • Bilaga till A2020 för Kungsbacka kommun 
  • Renhållningsföreskrifter
  • Sorteringsbilaga